phone

۰۲۱-۴۱۸۵۸

با خیال راحت ثبت شوید...

ثبت شرکت ورزشی و مجوز باشگاه ورزشی

ثبت شرکت ورزشی و مجوز باشگاه ورزشی

/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%8A-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%8A/

پرسش: چگونه می توانم مجوز باشگاه ورزشی (بدنسازی) دریافت کنم؟ پاسخ: باتوجه به داشتن شرایط زیر، کارشناسان ثبت تندیس مهان (ثبت آگاه) مراحل اخذ مجوز فعالیت باشگاه ورزشی را برای شما انجام خواهند داد. شرایط مؤسس: 1- داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم 2- فاقد شغل دولتی باشد. 3- متأهل باشد. در صورت...

جهت تماس کلیک کنید!