phone

۰۲۱-۴۱۸۵۸

با خیال راحت ثبت شوید...

ثبت شرکت در انزلی ثبت انزلی ثبت شرکت در منطقه آزاد

ثبت شرکت در انزلی

/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A/

منطقه آزاد انزلي و محدوده آن در ابتداي تاسيس: منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي به موجب ماده واحده قانون ايجاد مناطق آزاد تجاري – صنعتي آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلي ( مصوب ۲۳/۶/۱۳۸۲ مجلس ) كه اشعار مي دارد " محدوده اي از منطقه شهرستانهاي آبادان و خرمشهر و محدوده اي از شهرستانهاي جلفا و...

جهت تماس کلیک کنید!