phone

۰۲۱-۴۱۸۵۸

با خیال راحت ثبت شوید...

ارائه بیش از سی و یک میلیون خدمت ثبتی طی هفت ماه س

ارائه بیش از سی و یک میلیون خدمت ثبتی طی هفت ماه سال جاری

/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A8%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%8A-%D9%88-%D9%8A%DA%A9-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A-%D8%B7%D9%8A-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A/

ارائه بیش از سی و یک میلیون خدمت ثبتی طی هفت ماه سال جاری: دکتر تویسرکانی: در هفت ماه گذشته ۳۱ میلیون و۵۲۷ هزار و ۸۷۴ مورد انواع خدمت ثبتی به مردم ارائه شده که در مقایسه با همین مدت در سال گذشته ۵۲ درصد رشد نشان می دهد. به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دکتر احمد...

جهت تماس کلیک کنید!