phone

۰۲۱-۴۱۸۵۸

با خیال راحت ثبت شوید...

مراحل ثبت شرکت دارویی

مراحل ثبت شرکت دارویی

مراحل ثبت شرکت دارویی:

فعالیت های تجاری که مرتبط با سلامت جامعه باشد در تمامی کشورهای جهان حائز اهمیت است؛ این مبحث در ایران نیز مورد توجه جدی بوده و ضرورت ثبت شرکت دارویی نیز از همین ضرورت نشات گرفته است. فعالیت های بهداشتی و پزشکی از جمله مواردی هستند که باید زیر نظر سازمان های مربوطه فعالیت کنند و هرگونه فعالیت تجاری یا غیر تجاری خارج از چهارچوب قوانین پزشکی و بهداشتی ممنوع اعلام شده است. در ادامه این مبحث را با بررسی زوایای مختلف ثبت شرکت دارویی ادامه می دهیم.

شرکت دارویی به چه معناست؟

زمانی یک واحد به عنوان شرکت دارویی شناخته می شود که فعالیت او در یکی از بخش های ذیل قرار گیرد:

 • تولید دارو
 • پخش و توزیع دارو
 • صادرات یا واردات دارو

تفاوتی ندارد که واحد مورد نظر در کدامیک از دسته های مذکور قرار دارد در هر صورت شما پیش از آغاز فعالیت ملزم به دریافت مجوز از سازمان های مربوطه و ثبت شرکت با توجه به مضامین قانونی و فعالیت در چهارچوب تعیین شده هستید.

دریافت مجوز برای ثبت شرکت دارویی

کمیسیون قانونی ماده 2 معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مرجعی است که باید مجوزهای مربوط به ثبت شرکت دارویی را برای شما صادر کند. با توجه به تعیین اختیارات این مرجع، می توان صدور پروانه های ذیل را در زمره صلاحیت های این کمیسیون برای ثبت شرکت های دارویی قلمداد کرد:  

 • صدور موافقت اصولی با فعالیت های مورد نظر
 • صدور و تمدید مجوز اولیه فعالیت اعم از پخش، تولید یا واردات و صادرات دارو
 • صدور پروانه تاسیس شرکت دارویی
 • صدور پروانه ثبت شعبه در یک استان یا شهرستان خاص
 • انجام بازرسی و ممیزی دوره ‌ای توسط مسئولین و بازرسان صلاحیت دار

نکته حائز اهمیت اینکه اگر فعالیت شما در رابطه با پخش و توزیع دارو است باید مجوز فعالیت از اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر نیز دریافت گردد در غیر این صورت قادر به فعالیت نخواهید بود. ثبت تندیس مهان 02141858

اعتبار مجوز تاسیس شرکت دارویی

زمانی که مدارک مورد نیاز برای تقاضای تاسیس شرکت دارویی اعم از مدارک شناسایی، نداشتن سوء سابقه در مسائل مرتبط با فعالیت، معرفی نامه کتبی معاونت غذا و داروی دانشگاهی که زیر نظر کمیسیون فعالیت می کند، تعهد نامه شرکت، اساسنامه و ... را برای کمیسیون صالح به رسیدگی در این خصوص ارسال کردید و توانستید موافقت کمیسیون را برای آغاز فعالیت به دست آورید می توانید به مدت یک سال از اعتبار این مجوز بهره مند شوید.

تمدید این مجوز به درخواست متقاضی به صورت رسمی و موافقت کمیسیون بستگی دارد. در صورتی که فعالیت شرکت در طول یک سال اول با هیچ کدام از مفاد قانونی موجود در این زمینه تناقض نداشته باشد مجوز تمدید فعالیت با اعتبار دو ساله ارائه می شود.

 

ثبت شرکت دارویی

 

انواع ثبت شرکت دارویی

شرکت های دارویی نیز همانند سایر شرکت ها با موضوعات دیگر می توانند در قالب یکی از هفت روشی که قانون تجارت برای ثبت شرکت معرفی کرده است ثبت شوند. بستگی دارد شما و شرکای شما چه شرایطی را فراهم کرده باشند و اینکه بخواهید شرکت را در چه قالبی به ثبت برسانید.

هرچند قانون تجارت به هفت قالب مختلف برای ثبت شرکت اشاره می کند، اما رویه عمومی در این زمینه همواره از ثبت شرکت هایی با مسئولیت محدود و سهامی خاص استقبال نموده است. در این خصوص می توان با اندکی ارفاق، شرکت تضامنی را نیز در زمره شرکت هایی دانست که متداول تر از چهار شرکت باقی مانده است.

تفاوت شرکت های دارویی سهامی خاص، با مسئولیت محدود و تضامنی

شرکت دارویی سهامی خاص: به شرکتی گفته می شود که تمام سرمایه آن توسط موسسین شرکت در همان بدو امر تامین شده است. در این نوع شرکت، سرمایه به سهام تبدیل شده و مسئولیت صاحبان سهام نیز محدود به میزان اسمی سهام آن هاست. این شرکت ها در ایران از اعتبار بیشتری برخوردار هستند و حمایت های قانونی را بیشتر از سایر شرکت ها به دست می آورند.

شرکت دارویی با مسئولیت محدود: شرکت هایی نیز که در قالب مسئولیت محدود ساخته می شود در ایران متداول هستند. علت محبوبیت این شرکت ها پروسه راحت و کوتاه تری است که پیش از تاسیس و ثبت، سپری می کنند.

در اغلب موارد چنین شرکت هایی با سرمایه های محدود تاسیس می شوند و بعدها گسترش می یابند. اصولا موسسین اولیه این شرکت ها برخلاف شرکت های سهامی خاص، خویشاندان و اعضای یک خانواده هستند. در این نوع شرکت، سرمایه به سهام تبدیل نمی شود و مسئولیت هر کدام از شرکا به میزان سرمایه ایست که برای تاسیس شرکت پرداخته است.

شرکت دارویی تضامنی: این شرکت نیز مانند شرکت های اخیر از جمله قالب های مربوط به تاسیس شرکت تجاری است، با این تفاوت که مسئولیت شرکا به صورت تضامنی بوده و نمی توانند آن را به میزان سرمایه و سهام موجود تقسیم کنند. بنابراین تمام شرکا در صورت نیاز باید بیش از سرمایه خود در قبال شرکت مسئولیت داشته باشند.

شرایط ثبت شرکت دارویی

برای ثبت شرکت دارویی با مسئولیت محدود و شرکت تضامنی باید تعداد اعضا حداقل دو نفر باشد، ولی این میزان در شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر است. در شرکت سهامی خاص باید 35 درصد از میزان سرمایه به نام شرکت در شرف تاسیس در بانک تودیع گردد.

این امر برای شرکت هایی با مسئولیت محدود ضرورت ندارد و پرداخت سرمایه صرفا به صورت اسمی است، اما در شرکت های تضامنی تمام سرمایه باید به صورت کامل پرداخت گردد. حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص و با مسئولیت به میزان صدهزار تومان است اما هیچ گونه محدودیتی در این زمینه برای شرکت های تضامنی وجود ندارد.

در تمام شرکت های سهامی خاص، با مسئولیت محدود و تضامنی ضرورت دارد که شرکا، موسسین، بازرسان، اعضای اصلی و علل البدل و در صورت نیاز اعضای ناظر دارای شرایط عمومی مندرج در قانون اساسی باشند. بدین معنا که فعالیت آن ها مشروع باشد و سن آن ها به هجده سال رسیده باشد. همچنین پیرو یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی بوده و اخلاق و کردار آن ها هیچ گونه منافاتی با نظام جمهوری اسلامی ایران نداشته باشد.

 

مراحل ثبت شرکت دارویی

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت دارویی:

مدارک لازم برای ثبت شرکت دارویی (سهامی خاص) عبارت است از:

 • مدارک شناسایی کلیه اعضا
 • مجوزهای لازم از سازمان های مربوطه
 • گواهی انتشار اساسنامه در روزنامه رسمی کشور ( تنظیم اساسنامه برای شرکت های تضامنی الزامی نیست اما اگر دارای اساسنامه هستند باید نسبت به انتشار آن مبادرت کرده و گواهی انتشار را ارائه کنند. )
 • ارائه پنج اسم مناسب و منطبق با قوانین عمومی جمهوری اسلامی ایران و قواعد اختصاصی ثبت برند
 • ارائه دو نسخه از تمامی اسناد و اوراق رسمی شرکت اعم از شرکت نامه، اساسنامه، جلسه هیات مدیره، صورت جلسه مجمع عمومی و ...
 • گواهی تودیع 35 درصد از کل سرمایه در بانک و به نام شرکت ( در صورتی که شرکت مورد نظر شرکت سهامی خاص است. )
 • ارائه وکالت نامه در صورتی که تمامی امور به وکالت صورت می گیرد.

مراحل ثبت شرکت دارویی

اصولا تمام شرکت ها از مراحل مشخص و یکسانی برای ثبت پیروی می کنند. شما نیز برای ثبت شرکت خود باید مراحل ذیل را طی کنید:

 • مراجعه به سامانه ثبت شرکت ها
 • تکمیل تمام فیلدهای مشخص شده در سامانه
 • تایید نهایی
 • ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت ها
 • مراجعه حضوری به اداره در صورت تایید مدارک
 • پرداخت هزینه های مربوطه
 • انتشار آگهی در روزنامه رسمی در دو نوبت
 • ثبت شرکت پس از گذشت یک ماه از انتشار دومین آگهی

به دلیل سخت بودن کار با سامانه اداره ثبت شرکت ها، بهتر است صفر تا صد کار ثبت شرکت دارویی را به مشاورین آگاه موسسه تندیس مهان بسپارید و همین الان با شماره 02141858 در تماس باشید.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 

جهت تماس کلیک کنید!