phone

۰۲۱-۴۱۸۵۸

با خیال راحت ثبت شوید...

لیست طبقات علائم تجاری

لیست طبقات جهت ثبت علائم تجاری به شرح زیر است:

نکته: طبیعی است برخی اقلام و موضوعات در لیست زیر قابل مشاهده نیستند، زیرا تعداد اقلام در طبقات مختلف بسیار زیاد می باشد و فقط هنگام ارجاع اظهارنامه می توان ریز اقلام را مشاهده نمود که این کار توسط کادر اداری موسسه تندیس مهان انجام می گردد.

جهت تماس کلیک کنید!